Merak Edilenler

Aşı Takvimi

Sağlık Bakanlığı Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi https://asi.saglik.gov.tr/images/yayinlar/Aslama_-_Brosur.pdf

Ülkemizde uygulanan zorunlu aşı takvimi yukarıdaki gibidir. Bu aşılara ilave olarak rutin aşılama proğramında  olmayan Rotavirus aşıları, Meningokok (A,C,W135,Y) ve Meningokok B bulunmaktadır.

Zorunlu aşılama  proğramında  olmayan bu aşılar pek çok ülkede  kullanılmaktadır.

Meningokok Aşıları (Men ACY-W135 ve Men B)

Meningokok aşıları yaygın olarak ''menenjit aşısı'' diye anılmaktadır. Aslında bu bakteri yaygın ve sistemik hastalık yapar , pek çok organı tutar ve beraberinde menenjit dediğimiz beyin zarı tutulumu da %60 oranında  görülür.

-Bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş olan 3-12 aylık bebekler 

 -Kalabalık ortamlarda bulunan çocuklarda ( oyun grupları, okullar, yatakhaneler vb) 

-Belirti vermeden(asemptomatik) taşıyıcılık oranının yüksek olduğu 15-17 yaş grubunda hastalık sık görülmektedir.

Erken tanı alıp en uygun şekilde tedavi uygulansa bile %20 oranında sekel bırakmaktadır. Bu duru mda aşılarla hastalığı önlemek büyük önem kazanmaktadır.

Ülkemizde 3 farklı Men-ACYW135 aşısı ve tek MenB aşısı bulunmaktadır.

Çocuğun yaşına göre uygulanan doz sayısı ve doz aralığı değişmektedir. Doktorunuzla konuşarak çocuğunuzun yaşına uygun doz şemasını belirlemelisiniz.

Rotavirüs Aşısı

5 yaş altı çocuklarda en sık ishal-kusma nedeni rotavirüslerdir. Şidetli ishale çok sayıda kusma eşlik eder ve ciddi sıvı kaybı nedeniyle hastaneye yatış oranı rotavirüs enfeksiyonalarında  yüksektir.

Dışkı ile bulaştığından oldukça kolay bulaşmaktadır. Aşırı sıvı kaybına  nedne olması ve  hastane yatış sıklığı nedeni ile DSÖ'de rotavirüs aşılarının rutin aşı proğramına  alınmasını önermiştir.

Ülkemizde 2 farklı rotavirüs aşısı bulunmaktadır. Her iki aşının kullanılması gerekmez, aşılardan biri seçilerek uygulanır. 

Her  iki aşı için dikkat edilmesi gereken ilk dozun bebeğiniz 14 hafta 6 günlük olmadan yapılmasıdır.